Miejski Zarząd Dróg w ślad za licznymi interwencjami podejmowanymi w związku z naprawami pozimowych ubytków w nawierzchniach jezdni na części ulic informuje, że na bieżąco realizowane są zabezpieczenia usterek, które zagrażają w bezpieczeństwie ruchu drogowego.

- Odbywa się to tzw. metodą "na zimno", co jest działaniem doraźnym. Właściwe naprawy i wypełniania wszystkich pozostałych ubytków z użyciem sprzętu i gorącego asfaltu rozpoczną się w momencie uruchomienia wytwórni masy bitumicznej - zapewnia Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.

Częstochowa podobnie jak inne miasta czeka na moment realizacji zgłoszonego zapotrzebowania, który ma nadejść w perspektywie kilku kolejnych tygodni, aby móc przeprowadzić docelowe remonty cząstkowe.

- Wówczas także będą realizowane naprawy dróg gruntowych z ich wyrównywaniem, uzupełnieniem materiału i wzmocnieniem - informuje Hasik. - Jakiekolwiek działanie na tego typu nawierzchni przy obecnej aurze nie przyniosłoby zamierzonego efektu. Na pewno jednak każde z koniecznych do podjęcia działań w wyżej wymienionych przypadkach zostanie podjęte niezwłocznie - twierdzi.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę