Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na przebudowę ul. Sportowej na odcinku od ul. Wandy Rutkiewicz do alei 11 Listopada.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę: jezdni o szerokości 5,5m i długości 738 m zakończonej placem do zawracania, chodników, wymianę nawierzchni istniejących miejsc postojowych oraz odtworzenie istniejących progów zwalniających.

Przebudowa będzie polegać na podniesieniu nośności konstrukcji jezdni, ujednoliceniu jej szerokości na całym odcinku, poprawie nawierzchni chodników i istniejących miejsc postojowych.

Wraz z przebudową jezdni zostanie uregulowane również odwodnienie drogi polegające na wymianie wpustów deszczowych i wpięciu ich do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Sportowej.

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mzd w terminie do 27 lutego do godziny 10.30.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę