Miasto otrzyma blisko 10 mln zł dofinansowania ze środków krajowych na budowę nowych kładek dla pieszych i rowerzystów nad aleją Wojska Polskiego.

Tuż po podpisaniu umowy na dodatkowe dofinansowanie ze środków unijnych do budowy trzech dwupoziomowych skrzyżowań w ramach realizowanego strategicznego zadania drogowego w alei Wojska Polskiego (wsparcie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 - CEF 2 - w wysokości ponad 30 mln zł), miasto zapewniło sobie dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2023 rok.
 
- Zdobycie środków zewnętrznych na kolejny ważny element trwającej przebudowy DK-91 powinno służyć sprawnej i terminowej realizacji całej inwestycjimówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. Nowe kładki dla pieszych i rowerzystów nad aleją Wojska Polskiego mają być funkcjonalne i gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników. Każde zdobyte dofinansowanie zbliża nas do finalizacji zadania ważnego dla mieszkańców, ale także obsługi ruchu tranzytowego i strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części Częstochowy.    

Wsparciem finansowym w kwocie niespełna 10 mln zł zostanie objęta budowa pięciu nowych kładek pieszo-rowerowych, które zastąpią stare, wyeksploatowane i rozebrane już obiekty, do niedawna służące jako przejścia nad dawną „gierkówką”. Obiekty inżynierskie objęte dofinansowaniem z krajowej subwencji powstaną na wysokości ulic: Stromej, Prostej, Powstańców Śląskich, Okrzei i Mireckiego.

Koszt ich budowy to niespełna 21,5 mln zł, z czego dofinansowanie mogło objąć do 50 proc. tej sumy. Obecna kwota wsparcia jest nieco niższa, ale może ulec jeszcze nieznacznemu zwiększeniu.

To dofinansowanie zwiększa udział środków zewnętrznych w przebudowie DK-91. Wraz z pierwotnym wsparciem unijnym oraz tym uzyskanym niedawno kwota zewnętrznego zasilenia finansowego budowy nowej alei Wojska Polskiego w Częstochowie, przekroczy już 200 mln zł. Koszt realizacji całej inwestycji przez obecne konsorcjum wykonawcze – na podstawie zawartej umowy - wynosi 359 mln zł.

Ciągle trwają starania Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie o uzyskanie kolejnych środków zewnętrznych na strategiczne inwestycje drogowe będące w realizacji, w tym na to największe z miejskich zadań inwestycyjnych, czyli nową aleję Wojska Polskiego na odcinku od alei Jana Pawła II do ul. Rakowskiej.

fot. MZD w Częstochowie

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę