Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ogłosił przetarg na budowę połączenia ulic 1 Maja i Krakowskiej. Na oferty czeka do 6 lutego.

Realizacja tej kolejnej strategicznej dla miasta inwestycji drogowej ma pozwolić na odciążenie ścisłego centrum miasta (w tym alei NMP oraz alei Wolności) oraz wygodniejsze skomunikowanie dzielnic, między którymi odbywa się intensywny ruch (obecnie przez centrum miasta). 

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie połączenia komunikacyjnego o długości 1,2 km od Ronda Mickiewicza do skrzyżowania ulic Krakowskiej i Księdza Wróblewskiego. Droga wyposażona zostanie w ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych. Jej przebieg ma umożliwić zagospodarowanie terenu w dowolny sposób, np. w formie loftów, parku przemysłowego czy rekreacji. Nad torami kolejowymi powstanie wiadukt drogowy (obecnie jest tam tylko kładka dla pieszych). W związku z tym konieczne będzie wyburzenie dwóch budynków, w tym jednego mieszkalnego. Ponadto w ramach prac zaplanowano przebudowę ronda Mickiewicza oraz skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. ks. Wróblewskiego. Powstaną też ekrany akustyczne.

Miasto otrzyma na ten cel blisko 60 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostała część ma stanowić wkład własny. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono ponad 67 mln zł w rozbiciu na lata 2024-2025.

Jeśli uda się rozstrzygnąć przetarg, wykonawca będzie miał 26 miesięcy na zakończenie robót budowlanych od dnia zawarcia umowy.

Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mzd do 6 lutego do godz. 10.30.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę