Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ogłosił wyniki przetargu na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. św. Jadwigi.

W przetargu wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą z kwotą 343 tys. 121 zł zaproponował Drog-Bud z Lubojenki.

Inwestycja będzie realizowana w ramach koncepcji rozwoju i uspójnienia sieci dróg rowerowych. Pomysł łączenia istniejących tras dla rowerzystów został opracowany przez Łukasza Kota, społecznego konsultanta ds. komunikacji rowerowej, we współpracy z kierownictwem Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj).

Inwestycja będzie polegać na wykonaniu połączenia drogi rowerowej po wschodniej stronie ulicy św. Jadwigi na odcinku od istniejącej drogi rowerowej do skrzyżowania z ul. św. Kingi wraz z wykonaniem przejazdu rowerowego, odtworzeniem nawierzchni zjazdów istniejących oraz chodników. Długość odcinka wyniesie ok. 100 metrów.

Przebudowa tego odcinka przyczyni się do uspójnienia sieci szlaków rowerowych w pobliżu Parku Lisiniec.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę