Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie podpisał w czwartek, 15 września umowę z firmą Strabag na budowę przedłużenia ul. Korfantego od Skweru Lotników do ul. Bugajskiej.

- Będzie to znakomite połączenie drogowe, piesze i rowerowe zarówno z DK-46 i sąsiednim Olsztynem, jak i całą Jurą Krakowsko – Częstochowską - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie. - To także kluczowa inwestycja pod względem zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Częstochowie.

Zakres prac, które rozpoczną się jesienią tego roku obejmuje: wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo rowerowych, chodników, zatok autobusowych nowej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących w tym niezbędnych łączników i łącznic, budowę wiaduktu kolejowego relacji Częstochowa – Kielce, budowę wiaduktu drogowego w ciągu jednej z łącznic nad ciągiem pieszo – rowerowym, budowę odwonienia, przebudowę sieci: wodociągowej, gazowej itp., budowę pełnego oświetlenia drogowego, przebudowę kanalizacji kablowej, budowę kanału technologicznego, budowę infrastruktury przystankowej, zagospodarowanie zieleni.

Inwestycja będzie kosztować 59 mln zł,  z czego 30 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Polski Ład, a pozostała kwota, blisko połowa niezbędnego montażu finansowego, została zabezpieczona w środkach własnych miasta.

Termin zakończenia inwestycji to połowa października 2024. Przypomnijmy, że przed kilkoma latami Częstochowa zrealizowała strategiczną budowę pierwszego odcinka nowej ul. Korfantego od ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników, której kontynuacją jest rozpoczynająca się inwestycja.

fot. MZD w Częstochowie

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę