Trwają prace związane z budową przedłużenia ul. Jesiennej do ul. Bór wraz z przebudową starego śladu ul. Jesiennej. Inwestycja ma zakończyć się w maju przyszłego roku.

Nowe połączenie drogowe poprawi układ komunikacyjny w południowej części miasta. Realizowane zadanie to zarówno budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Rydza-Śmigłego z ul. Bór (długości 655 m), jak i przebudowa ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śmigłego do alei 11 Listopada (na długości 1,2 km).

Na całej długości drogi w starym i nowym śladzie powstaną chodniki, droga rowerowa oraz oświetlenie uliczne. Koszt zadania to niemal 15,5 mln zł – z czego 4,9 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała kwota to środki budżetu miasta.

fot. MZD w Częstochowie

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę