Coraz bardziej widoczne są efekty prac przy budowie nowego odcinka łączącego ulice: św. Jadwigi i Główną z ul. Pułaskiego w ramach rozbudowy DK-46 w Częstochowie. Inwestycja ma zakończyć się w IV kwartale 2023 roku.

- To strategiczne zadanie, które rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych miasta - mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który wizytował budowę 4 sierpnia.Na razie z racji przebudowy DK-46 zmagamy się na Głównej i Przejazdowej z utrudnieniami, ale liczę na to, że pod koniec przyszłego roku będzie można oddać do użytku cały wylot na Opole z nowym odcinkiem między ul. Pułaskiego a ulicami św. Jadwigi, św. Barbary i Główną. Postępy prac są obiecujące i jeżeli nic złego się nie stanie, to przyszłoroczny termin zostanie dotrzymany.   

Prezydentowi miasta w trakcie wizytacji budowy towarzyszyli m.in. dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie Joanna Holi-Sosnowska, przedstawiciele konsorcjum wykonawczego, którego liderem jest Drog-Bud oraz inspektorzy nadzoru nad inwestycją.

- Najwięcej prac było i jest związane z tym, co jest pod drogą, z infrastrukturą podziemną i towarzyszącą. Realizowany jest nowy wodociąg, w czasie prac zbliżamy się mocno do torów kolejowych, co rodzi różne komplikacje, ale mam nadzieję, że harmonogram inwestycji będzie dalej realizowany zgodnie z planemopisuje sytuację dyrektor MZD.    

Jeżeli chodzi o nowy odcinek drogi widać już wymierne efekty na odcinku między przygotowanym do budowy rondem od strony ul. Pułaskiego a stadionem Skry. Za ul. Zaciszańską - w kierunku św. Jadwigi – trwają prace ziemne i budowa przepustu nad kanałem melioracyjnym. W ramach inwestycji powstaje nowa sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa. Na „starym" odcinku DK-46 na pięciu „wahadłach" realizowane są roboty branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Kontynuowane są też prace przy obiekcie mostowym na Stradomce (tu od 12 lipca ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną odbywa się na odcinku ok. 120 m jako piąte „wahadło" w obrębie inwestycji).  

Od 2 sierpnia można za to ponownie jeździć przez przejazd kolejowy w ul. Zaciszańskiej (był zamknięty od 18 lipca),  natomiast od 16 do 26 sierpnia zapowiadane jest zamknięcie dla ruchu kołowego i pieszego przejazdu kolejowego w ul. Mała Warszawka.

Zadanie „Rozbudowy DK-46 – ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego" to strategiczna inwestycja realizowana w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie". Oprócz budowy infrastruktury drogowej i podziemnych sieci, na odcinku ok. 6 km powstaną drogi rowerowe, chodniki, oświetlenie, ronda i skrzyżowania poprzeczne, które zyskają nową i bezpieczną geometrię. Dzięki budowie nowego śladu drogi, czyli tzw. obejścia ul. św. Barbary, drogi zachodniej części centrum miasta będzie omijał ruch tranzytowy. Inwestycja wraz z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej kosztuje ponad 98 mln zł (bez kosztów robót dodatkowych).

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę