Miejski Zarząd Dróg w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych wprowadzi nową organizację ruchu na skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiego z Focha. Zmiany nastąpią w poniedziałek lub we wtorek, w zależności od warunków pogodowych.

Korekty będą zgodne z wytycznymi Biura Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Częstochowy. - W efekcie zleconych przez MZD prac, które pozwolą na wdrożenie modyfikacji zostanie osiągnięty oczekiwany efekt i znacznie większy się poziom bezpieczeństwa pieszych poruszających się po Śródmieściu - twierdzi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie. - Z uwagi na wspomniane prace możemy napotkać z początkiem przyszłego tygodnia na miejscowe utrudnienia w obrębie skrzyżowania.

 
Jak infomuje MZD, zmiany w organizacji ruchu na krzyżówce Nowowiejskiego/Focha polegać będą na: likwidacji jednego pasa ruchu do jazdy na wprost w ul. Nowowiejskiego przy jednoczesnym odgięciu toru jazdy kierującego jadącego na wprost w celu wymuszenie zmniejszenia prędkości. Ruch odbywać się będzie z dwóch pasów przedzielonych azylem dla pieszych. Wprowadzona zmiana znacząco powinna poprawić bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu.

Drogowcy wyjaśniają jednocześnie, że ze względu na  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach) nie można zastosować w obrębie tego skrzyżowania progu zwalniającego, z uwagi na obowiązek zachowania minimalnej odległości minimum 25 m od konstrukcji nośnej (do której według nowych interpretacji przepisów zalicza się także budynki mieszkalne).

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę