Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ogłosił przetarg na przebudowę alei Wojska Polskiego na odcinku między wiaduktem w ulicy Warszawskiej i wiaduktem w al. Jana Pawła II.

Fragment DK91 objęty obecnym przetargiem nie był w zakresie wielkiej przebudowy DK-91, która dotyczyła odcinka od węzła Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Rakowską.

Inwestycja będzie polegać na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu robót ziemnych, budowie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową oraz niwelacją terenu.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał na wykonanie zadania cztery miesiące od dnia podpisania umowy.

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mzd w terminie do 26 czerwca do godziny 10.30.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę