9 listopada zakończyły się prace naprawcze zdeformowanej nawierzchni betonowej na odcinku A1 w Konopiskach.

- Zdeformowana nawierzchnia betonowa została zastąpiona nową z mieszanki mineralno-asfaltowej. Prace naprawcze zrealizował na swój koszt wykonawca tego odcinka A1 - firma Berger Bau. Rozpoczęto je w lipcu br., a 9 listopada usunięto utrudnienia i przywrócono docelową organizację ruchu - informuje Marek Prusak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. - Starą, betonową nawierzchnię rozebrano, wymieniono grunt podłoża i ponownie ułożono nową konstrukcję jezdni. Zbudowano dodatkowe sączki odwadniające.  Na styku nawierzchni betonowej i asfaltowej wykonano szczeliny dylatacyjne - wylicza.

W 2020 roku, na odcinku o długości ok. 300 m, pojawiły się nierówności nawierzchni. Wykonawca w pierwszej kolejności wykonał doraźne zabiegi naprawcze. Następnie po wezwaniu GDDKiA przygotował program kompleksowej naprawy tego odcinka. Po jego zatwierdzeniu nadszedł czas wykonania docelowych prac. Okres gwarancyjny nawierzchni na tym fragmencie autostrady wynosi 10 lat i będzie trwał aż do maja 2029 r.

- Zgodnie z warunkami kontraktowymi, będziemy dochodzić od wykonawcy wydłużenia czasu gwarancji na remontowanym odcinku o okres, w którym nie mógł być używany zgodnie z jego przeznaczeniem - zapowiada Prusak.

fot. GDDKiA

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę