Na odcinku ulicy Gminnej położono już nową nawierzchnię. Za chwilę zakończoną się roboty na ul. Jemiołowej, a 18 listopada – na ul. Oficerskiej. Z postępem wszystkich trzech inwestycji zapoznał się na miejscu prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Na Grabówce po przebudowie jest już ul. Gminna – jej 600-metrowy odcinek od firmy Włodar (za skrzyżowaniem z ul. Wiolinową) w kierunku północnym. Wykonano koryto na całej szerokości jezdni, wyprofilowano i zagęszczono podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyregulowano w pionie studzienki do włazów kanalizacji sanitarnej. Roboty warte ponad 430 tys. zł wykonała firma Hucz z Boronowa. Teraz nawierzchnia przechodzi jeszcze standardowe badania – ich wyniki są podstawą do odbioru robót lub ewentualnego zgłoszenia firmie niezbędnych poprawek.

Ku finałowi zmierzają też prace na ul. Jemiołowej w obrębie dzielnic Kiedrzyn i Północ. Na początku tygodnia położono warstwę ścieralną nawierzchni jezdni. Pozostała jeszcze regulacja poboczy. Wszystko ma być gotowe do końca października. Inwestycja miała na celu podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni. Jako że jest to droga graniczna – między Częstochową a sąsiednim Mykanowem – roboty te są finansowane wspólnie przez oba samorządy. Wartymi prawie 570 tys. zł pracami na odcinku ponad pół kilometra zajęła się firma Drog-Bud. Ponad 70 proc. tej kwoty wyłożyła Gmina Miasto Częstochowa.  

Roboty na ul. Oficerskiej na Stradomiu dotyczą odcinka między ulicami Skrzetuskiego i Łączności. Celem jest podniesienie nośności konstrukcji jezdni. Ekipa budowlana zakończyła już regulację blisko 130 urządzeń technicznych; położyła też już pierwszą warstwę nawierzchni.  W drugiej połowie tygodnia ruszy układanie nawierzchni ścieralnej.

Zakres prac na Oficerskiej obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m i długości prawie 530 m; chodnika o szerokości 2 m i długości ok. 155 m oraz pobocza o szerokości 0,75 m. Zlikwidowane będą rowy przydrożne, a powstaną wpusty deszczowe wraz z przyłączami do istniejącej kanalizacji. Zbudowanych będzie też 9 brakujących przyłączy kanału sanitarnego. Koszt tych wszystkich robót to bez mała 2 mln zł. Wykonawca – firma Rafalin z Blachowni – ma je ukończyć 18 listopada.

fot. Łukasz Kolewiński

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę