Miasto podpisało umowę na dofinansowanie do budowy trzech obiektów drogowych, które bezkolizyjnie połączą DK-91 z układem miejskich ulic o ponadlokalnym znaczeniu.

10 maja Częstochowy i Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) działającej na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Utrzymanie strategicznego znaczenia al. Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju”.

Dofinansowanie zostało uzyskane w konkursie organizowanym przez Komisję Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2).  Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 14 315 921 euro, a uzyskane dofinansowanie – 7 157 960 euro.

Celem inwestycji jest poprawa płynności transportowej na osi północ-południe (dla tranzytu, ruchu lokalnego) drogi krajowej nr 91 (aleja Wojska Polskiego) – znajdującej się w Korytarzu Sieci Bazowej Bałtyk-Adriatyk – poprzez likwidację wąskich gardeł drogowych. Inwestycja poprawi także dostępność terenów inwestycyjnych znajdujących się w obrębie oddziaływania drogi.

Projekt obejmuje budowę trzech nowych drogowych obiektów inżynierskich mających na celu bezkolizyjne połączenie drogi krajowej nr 91 z układem ulic miejskich o znaczeniu ponadlokalnym: drogowy obiekt inżynierski WD1, w km 475+297 drogi krajowej nr 91 nad ulicą Legionów, drogowy obiekt inżynierski WD3, w km 476+133 drogi krajowej 91 nad ulicami Krakowską i Rejtana, drogowy obiekt inżynierski WD4, na znaku kilometrowym 477+901 drogi krajowej 91 nad aleją Pokoju i ulicą Jagiellońską.

fot. MZD w Częstochowie

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę