Cztery oferty wpłynęły w przetargu na budowę połączenia ulic 1 Maja i Krakowskiej. Realizacja tej kolejnej strategicznej dla miasta inwestycji drogowej ma pozwolić na odciążenie ścisłego centrum miasta (w tym alei NMP oraz alei Wolności) oraz wygodniejsze skomunikowanie dzielnic, między którymi odbywa się intensywny ruch (obecnie przez centrum miasta). 

- Cieszę się, że kolejna inwestycja bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju układu komunikacyjnego miasta w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie dojdzie do skutku. Umożliwi ona połączenie nad linią kolejową dwóch części miasta a jednocześnie dwóch kluczowych dróg, objętych obecnie inwestycjami: nowej alei Wojska Polskiego (DK-91) i DK-46 wraz z obejściem ul. św. Barbary podkreśla prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk. Co ważne, zasadnicza realizacja tego zadania przewidziana jest po zakończeniu wspomnianych inwestycji, a budowa połączenia Krakowskiej i 1 Maja nie będzie powodowała istotnych utrudnień w miejskim ruchu – dodaje.

Do przetargu przystąpiły: Trakcja S.A. z Warszawy z kwotą 110 mln 647 tys. zł, Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa (116 mln 42 tys. zł), Primost Południe Sp z o.o. z Będzina (94 mln 721 tys. zł) oraz Intop Warszawa Sp. z o.o. (107 mln 660 tys. zł).

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie połączenia komunikacyjnego o długości 1,2 km od Ronda Mickiewicza do skrzyżowania ulic Krakowskiej i Księdza Wróblewskiego. Droga wyposażona zostanie w ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych. Jej przebieg ma umożliwić zagospodarowanie terenu w dowolny sposób, np. w formie loftów, parku przemysłowego czy rekreacji. Nad torami kolejowymi powstanie wiadukt drogowy (obecnie jest tam tylko kładka dla pieszych). W związku z tym konieczne będzie wyburzenie dwóch budynków, w tym jednego mieszkalnego. Ponadto w ramach prac zaplanowano przebudowę ronda Mickiewicza oraz skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. ks. Wróblewskiego. Powstaną też ekrany akustyczne.

Miasto otrzyma na ten cel blisko 60 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostała część ma stanowić wkład własny. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono ponad 67 mln zł w rozbiciu na lata 2024-2025.

Teraz zgodnie z procedurą rozpocznie się badanie ofert, a po wypełnieniu wszelkich potrzebnych formalności przetargowych wyłoniony zostanie wykonawca prac, z którym następnie zostanie podpisana umowa.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę