Dobiegł końca remont ul. Bialskiej na odcinku od Małopolskiej do Zakopiańskiej, kolejnej inwestycji drogowej, która poprawiła układ komunikacyjny w dzielnicy Parkitka.

- Zadania lokalne są dla nas tak samo ważne jak strategiczne inwestycje. Dlatego cieszę się, że tym razem ulica Bialska została objęta potrzebnymi pracami, ponieważ odpowiada za komunikację dynamicznie rozwijającej się części miasta, a z drugiej strony funkcjonuje w sąsiedztwie terenów zielonych. Wierzę, że poprawa infrastruktury drogowej ucieszy więc nie tylko kierowców, ale wpłynie pozytywnie także na osoby wykorzystujące ulicę do aktywności fizycznej podkreśla prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Inwestycja polegała na wymianie nawierzchni oraz poprawie bezpieczeństwa pieszych poprzez odtworzenie poboczy na wspomnianym odcinku ul. Bialskiej o długości ok. 450 m. Prace obejmowały także częściową wymianę krawężników. Roboty kosztowały niespełna 300 tys. zł pochodzących z budżetu miasta.

- W kolejnych latach, w przypadku wygospodarowania odpowiednich środków finansowych, zrealizowane zostaną następne zakresy prac drogowych poprawiających poruszanie się w sąsiedztwie Alei Brzozowej, jak i w obrębie tej części miasta - informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

fot. MZD w Częstochowie

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę