Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Bialskiej na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Zakopiańskiej wraz z odtworzeniem poboczy. Na oferty czeka do 2 września.

Inwestycja ma poprawić stan nawierzchni oraz bezpieczeństwo pieszych poprzez odtworzenie poboczy jezdni na wspomnianym odcinku Bialskiej (długości ok. 450 m).

Projektuje się odtworzenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm oraz warstwy wyrównującej (również ok. 4 cm) na odcinku 405 m, natomiast na odcinku ok. 41 m należy wymienić warstwę ścieralną.

Inwestycja obejmie również wymianę krawężnika po zachodniej stronie ulicy na odcinku ok. 92 m oraz odtworzenie krawężników na istniejących zjazdach.

Szerokość tego odcinka ulicy wynosi od 4,5 m do 5,85 m (w rejonie ronda), a szerokość odtwarzanych poboczy to 75 cm.

Termin składania ofert w przetargu upływa 2 września. Wyłoniony wykonawca będzie miał na realizację prac maksimum 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Przypomnijmy, że obecnie na zlecenie MZD realizowana jest (w ramach Budżetu Obywatelskiego) przebudowa pobliskiej ul. Ukrytej (bocznej od Zakopiańskiej).

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę