Miejski Zarząd Dróg wybrał w przetargu wykonawcę, który ma dokończyć przebudowę alei Wojska Polskiego (DK-91), największej i najbardziej kosztownej inwestycji drogowej we współczesnej historii Częstochowy. Miasto musi teraz znaleźć brakujące pieniądze.

W przetargu wpłynęły trzy oferty. Każda  nich przekraczała ustalony przez MZD budżet (niespełna 224 mln zł). Najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała pozytywną oceną formalną, zaproponowało konsorcjum firm NDI S.A i NDI Sopot S.A., które w Częstochowie realizowało już przebudowę torowiska.  Firmy wyceniły konieczne do wykonania prace na nieco ponad 359 mln zł z terminem zakończenia inwestycji do 30 listopada 2023 roku. Jak zapewnia Miejski Zarząd Dróg, zadanie ma być zrealizowane według pierwotnych założeń i projektu.

- Po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczął się bieg wymaganych prawem terminów, koniecznych do wypełnienia procedury, m.in. w związku z obowiązkową kontrolą uprzednią prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie. - Po zakończeniu przewidzianych prawem formalności i tylko w sytuacji zabezpieczenia montażu finansowego przez zamawiającego możliwe będzie podpisanie umowy z wyłonionym konsorcjum firm wykonawczych. 

Przypomnijmy. W kwietniu tego roku MZD zerwał umowę z konsorcjum wykonawczym przebudowy al. Wojska Polskiego. Decyzję tę drogowcy tłumaczyli zbyt wolnym postępem prac. Oprócz estakady na pozostałych odcinkach realizowanej inwestycji niewiele się działo. Ponadto wykonawca domagał się większych pieniędzy i nie rokował szans na wykonanie tego strategicznego zadania drogowego w przewidzianym terminie. Zdaniem inwestora perspektywa ta niosła ze sobą poważne konsekwencje społeczne i finansowe.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę